שלום לכולם המטרה לסייע לכם ללמוד את החומר הנדרש לבחינת הבגרות . 

כל מפגש יגדיר פרק מהספר ויסייע בידכם להבין אותו בצורה המיטיבית.

קישור לספר הלימוד

http://abia.amitzur.net/moodle29/pluginfile.php/607/course/summary/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%A8.pdf


בהצלחה לכולנו.

אבי